Zespół redakcyjny

Skład redakcji:

Redaktor naczelny

Łukasz Szarpak

Sekretarz redakcji

Marta Puścion