Kontakt

Autorów zainteresowanych publikacją w czasopiśmie, prosimy o przesyłanie artykułów przygotowanych zgodnie z wytycznymi wraz z abstraktami w języku polskim oraz angielskim na adres email: czasopismo@rpp.gov.pl