Aktualny numer

Bezpieczeństwo pacjenta to półrocznik, recenzowane czasopismo poświęcone bezpieczeństwu pacjenta i prawom pacjenta.

ISSN: 2956-8854

Pełny numer do pobrania:

Francesco Chirico, Gabriella Nucera, Karol Bielski, Łukasz Szarpak, Łukasz Chabowski, Małgorzata Kietlińska, Alla Navolokina, Basar Cander
Błąd i bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej w przypadkach nagłych

Jakub Świtalski, Ewa Wiśniewska, Sylwia Jopek, Grażyna Dykowska, Aleksandra Czerw
Metody oceny kultury bezpieczeństwa pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej

Jarosław Chmielewski, Michał Motyl, Karol Bielski
Przymus bezpośredni wobec pacjenta agresywnego w praktyce działania Zespołu Ratownictwa Medycznego

Bartłomiej Chmielowiec, Agnieszka Szarpak, Piotr Raczka, Krzysztof Kurek, Łukasz Szarpak
Status prawny małoletniego dawcy na tle uwarunkowań prawnych pobierania komórek, tkanek lub narządów od żywych dawców

Maciej Janusz Krajsman, Michał Pruc, Stepan Feduniw, Julia Holzer, Monika Tomaszewska, Łukasz Szarpak
Telemedycyna w kardiologii jako cenne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego